Att bygga med oss

Det ska egentligen inte behöva sägas. Det ska vara en positiv upplevelse att se sitt hus ta form och projektet ska löpa smidigt utan några onödiga stopp. Det ska också finnas en lyhördhet hos byggentreprenören och utrymme för ändringar och tillägg under tidens gång. För i ärlighetens namn, vem har koll på allt från början? För att underlätta byggprojektet för dig kan vi vara din byggpartner under hela processen, från projektering, byggledning och administration fram till färdigt hus. Genom vårt samarbete med välrenommerade arkitektbyråer kan också vi tillgodose alla önskemål gällande ritningar.

 

För oss går husbygge hand i hand med kvalitets- och miljötänkande och energibesparande. Att bygga på ett sätt som gör både miljö och plånbok lite gladare är en självklarhet. Vi kan erbjuda samarbete med arkitekter och erbjuder dels färdiga husmodeller från bland andra KarlsonHus. Dessa kan givetvis modifieras och ritas om så att de får den personliga prägel som gör att du känner att det verkligen är ditt hus. Ett andra alternativ är att vi bygger utifrån din egen ritning och ett tredje är att du tar fram en ritning i samarbete med någon av våra arkitekter.

 

Det finns ett oändligt antal sätt att variera ett hus på. Det kan handla om till exempel om- och tillbyggnader och modifieringar i planlösningen, ändringar som gör att huset harmonierar med dig och din livsstil. När du bygger med oss är det egentligen bara fantasin som sätter gränser för möjligheterna.